Održan 1. sastanak s ESA-om

Dana 16.11.2021. održan je 1. sastanak projektnog tima sa kolegama iz Europske svemirske agencije (ESA). Teme sastanka su bile:

  • Predstavljanje projektnog tima
  • Prezentacija projektnih aktivnosti
  • Diskusija o implementaciji projekta
  • Rasprava

Sastanku su prisustvovali svi članovi projektnog tima (Mateo Gašparović, Damir Klobučar, Iva Gašparović, Željka Molak Župan) i predstavnici Europske svemirske agencije (Michele Federico Iapaolo i Karol Brzostowski).