O projektu

U okviru natječaja Europske svemirske agencije odobren je projektni prijedlog „Automatsko praćenje poljskog jasena metodama daljinskih istraživanja podacima programa Copernicus“ (Automatic monitoring of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) forests by remote sensing methods and Copernicus data). Navedeni projektni prijedlog plod je dugogodišnjih interdisciplinarnih istraživanja u području geodezije, geoinformatike i šumarstva. Nositelj projekta je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa partnerima iz tvrtke Hrvatske šume d.o.o. i Državne geodetske uprave.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je razvoj prototipa algoritma za automatsko praćenje šuma poljskog jasena temeljem naprednih metoda daljinskih istraživanja upotrebom svemirskih tehnologija. Razvojem automatskog sustava za praćenje propadanja poljskog jasena omogućiti će se prikupljanje točnih i aktualnih prostornih podataka o stanju jasena. Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj iznosi 2 759 039 ha, što čini 49,3% kopnene površine države, po čemu se nalazi u skupini šumovitih europskih zemalja. Praćenje zdravstvenog stanja šuma, a naročito intenziteta i dinamike oštećenosti stabala, neophodna je aktivnost u gospodarenju šumama. Program Copernicus Europske svemirske agencije sa svojim satelitskim segmentom (Sentinel sateliti) omogućuje besplatan pristup satelitskim snimcima visoke prostorne i vremenske rezolucije. Navedeni podaci automatskim metodama baziranim na strojnom učenju mogu se koristiti za brzu detekciju stanja poljskog jasena i drugih vrsta te izradu karata oštećenosti. Razvijeni sustav omogućiti će provedbu prostorno-vremenskih analiza i na taj način ubrzati će se kvaliteta praćenja i upravljanja šumama i šumskom infrastrukturom.

Razvoj tehnologija te minimizacija senzora u zadnjih desetak godina dovela je do velike ekspanzije geodezije i geoinformatike. Područja geodezije poput daljinskih istraživanja, fotogrametrije, geoinformatike šire svoju primjenu u druga tehnička područja, ali i u mnoga prirodna i biotehnička (znanstvena) područja. Na Geodetskom fakultetu već dugi niz godina provode se znanstvena istraživanja u cilju razvoja, primjene te širenja znanja u području svemirskih tehnologija poput primjene podataka Copernicus programa Europske svemirske agencije. Razvojem novih tehnologija i metoda u području geodezije i geoinformatike te primjena u tehničkim, biotehničkim, prirodnim i drugim znanostima, uz edukaciju studenata, osnovni je cilj djelovanja Geodetskog fakulteta. Na taj način trasira se put geodetskoj privredi i cijelom gospodarstvu za širenje poslovanja te otvaranje novih radnih mjesta.